آغاز تولید نهال عاری از ویروس از سال آینده

با برداشته شدن تحریم‌ها، مسیر واردات پایه‌های مادری به کشور هموارتر خواهد شد.
سرپرست گروه نهال و بهبود ارقام معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اشاره به رویکرد جدید معاونت باغبانی برای تولید نهال از هسته‌های اولیه گفت: در این سیستم، سلامت و اصالت نهال ۱۰۰ درصد تضمین و تأیید می‌شود.
صغری خوشکام افزود: نهال شناسه‌دار، نهال سالم، اصیل و استانداردی است که اطلاعات آن از سوی تولیدکننده ارائه شده و با معرفی به مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال، سلامت و اصالت آن تأیید شده و در نهایت نیز اگر نهال دچار مشکل باشد، تولیدکننده باید جوابگوی این موضوع باشد و در نهایت آزمون خاصی برای تأیید قطعی سلامت آن وجود نداشت.
وی خاطرنشان کرد: در سیستم تولید نهال از هسته‌های اولیه، سلامت و اصالت نهال‌ها ۱۰۰ درصد تأیید می‌شود و برای تأیید نهایی باید پایه‌های مادری در محلی قرنطینه در فضایی بسته مستقر باشند تا در نهایت بتوانند برند گواهی‌شده را دریافت کنند.
✅خبرگزاری کشاورزی ایران @-ianair

نظرات برای این پست بسته شده است.