خدمات نمایشگاهی – لوازم جانبی

احتراما جهت مشاهده لوازم جانبی قابل اجاره در نمایشگاهها گالری این مجموعه را ببینید .
اجاره کلیه تجهیزات مورد نیاز غرفه شامل: مبلمان، میز ،کانتر،ویترین