دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی شیراز- اردیبهشت ماه ۹۵

تاریخ شروع:

تاریخ پایان

نمایشگاه بین المللی کشاورزی استان فارس با همکاری شرکت بین المللی DLG آلمان از تاریخ ۷ لغایت ۱۰ اردیبهشت ۹۵ با حضور ۸۰ شرکت اروپایی / آمریکایی و آسیایی و بیش از ۱۵۰ شرکت داخلی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز برگزار گردید.
با توجه به برنامه ریزی و توافق به عمل آمده همزمان با نمایشگاه در تاریخ های ۸ و ۹ اردیبهشت ماه سمیناری با رویکرد مکانیزاسیون، کشت گلخانه ای و کاهش مصرف آب توسط کارشناسان بین المللی در شیراز برگزار گردید.