دوازدهمین نمایشگاه دام و طیور شیراز – اردیبهشت ماه ۹۵

تاریخ شروع:
95/2/21

تاریخ پایان
95/2/24

نمایشگاه دام و طیور شیراز در تاریخ ۲۱ لغایت ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی فارس در شیراز برگزار شد. شرکتهای حاضر در نمایشگاه در زمینه های مختلف خوراک دام و طیور ٰ،تجهیزات و داروهای دامپزشکی فعالیت داشتند.
این نمایشگاه جلوه گاهی از حضور معتبرترین شرکت های داخلی و نمایندگان شرکتهایی از کشورهای اروپایی و آسیایی است که در نمایشگاه آخرین دستاوردهای خود را به معرض نمایش خواهند گذاشت.

گالری عکس این نمایشگاه