دکتر قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در شانزدهمین جلسه کمیته ویژه گلخانه ها

دکتر قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در شانزدهمین جلسه کمیته ویژه گلخانه ها:
ما به دنبال استفاده از تجربیات داخل و خارج از کشور در زمینه توسعه گلخانه ها هستیم/در حال حاضر آب در استان فارس یک نهاده کمیاب است و روز به روز هم در حال کمیاب تر شدن می باشد و متاسفانه هنوز هم به این مهم در شهرستان ها توجه جدی نشده است بنابراین با شرایط کنونی ما ناگزیر به انتقال کشت 80 هزار هکتار سبزی و صیفی از فضای باز به 7000 هکتار گلخانه می باشیم و تمامی مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان فارس با تمام توان و با تلاش بیشتر در جهت تحقق این مهم گام بردارند/تولید محصولات کشاورزی ما بایستی به صورت خوشه ای و زنجیره ای انجام شود و مدیریت بازار و تولید بایستی در دستور کار قرار گیرد و با زنجیره ای شدن تولید قطعا ما به اهداف خود نیز دست پیدا خواهیم کرد/حوزه فعالیت در بخش کشاورزی بسیار حوزه بزرگی است بنابراین مدیران شهرستان ها بایستی در این زمینه زیادتر از قبل وقت بگذارند تا در عرصه های مختلف کشاورزی اعم از زراعت، باغبانی، امور دام، امور اراضی، حفظ نباتات، آب و خاک، ترویج و … برای بهره برداران مثمر ثمرتر باشیم/بایستی کار بزرگ را به کارهای کوچک خرد نمایید تا قابل انجام باشد/اتحادیه گلخانه داران نسبت به تهیه طرح جهت صدور پروانه اقدام می نماید و در ابتدای کار، متقاضیان گلخانه نیازی به پرداخت وجهی برای طرح نویسی ندارند/گزارش سفرهای دو گروه به کشور ترکیه تا 2 هفته آینده ارائه گردد/مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های داراب و فیروزآباد نیز نسبت به تهیه برنامه توسعه گل محمدی و صنایع تبدیلی این محصول ظرف مدت 2 هفته آینده اقدام نمایند/مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های استان فارس بدون مجوز ستاد سازمان نسبت به تغییر مسئولین پهنه در شهرستان ها اقدام نکنند، در غیر این صورت مدیر شهرستان مرتکب تخلف اداری شده است و با توجه به تعهد 10 ساله، ناظرین بایستی در محل مشخص شده در پهنه ها فعالیت نمایند/با توجه به گشایش های صورت گرفته و همچنین در نظر گرفتن 35 میلیارد تومان اعتبار کمک های فنی و اعتباری و 21 میلیارد تومان وجهی که برای زیر ساخت های گلخانه در نظر گرفته شده است و همچنین بازدیدهایی که در داخل و خارج از کشور برای شما مدیران و کارشناسان فراهم شد امیدواریم که شاهد تحول در توسعه گلخانه های استان فارس باشیم.

نظرات برای این پست بسته شده است.