ردیف نام بیمارستان نوع تخصص وضعیت آدرس شماره تلفن
۱ نمازي عمومي دولتي شیراز- فلکه نمازی ۳۶۴۷۴۳۳۱-۵۱
۲ شهيد فقيهي عمومي دولتي شیراز- روبروی صورتگر- خیابان زند ۳۲۳۵۱۰۹۰-۹
۳ شهيد چمران ارتوپدي ، جراحي مغز و اعصاب دولتي شیراز- بلوار شهید چمران ۳۶۲۴۰۱۰۱-۶
۳۶۲۳۴۵۰۷
۴ خليلي چشم ، گوش و حلق و بيني دولتي شيراز- خيابان خليلي ۳۶۲۶۷۳۶۳-۵
۵ حافظ زنان و زايمان روانپزشكي روماتولوژي

دولتی

شيراز- اول بلوار چمران ۳۶۲۷۱۵۳۱-۶
۶ زينبيه زنان و اطفال ، جراحي زنان و اطفال دولتی شيراز- ميدان دفاع مقدس ۳۷۲۶۶۸۱۱-۱۹
۷ حضرت علي اصغر (ع) داخلي ،CCU دولتی شيراز- خيابان مشكين فام ۳۲۲۴۸۶۰۳-۸
۸ قطب الدين سوختگي دولتی شيراز- خيابان فخر آباد ۳۸۲۱۹۶۴۱-۲
۹ ابن سينا اعصاب و روان دولتی شيراز- خيابان قرآن ۳۲۲۸۹۶۰۱-۳
۱۰ شهيد دستغيب اطفال ، چشم ، گوش و حلق و بيني ، هموفيلي ، تالاسمي دولتی شيراز- خيابان حافظ جنب باغ ملي
۳۲۲۸۸۰۶۴-۶
۱۱ مركز قلب حضرت فاطمه (س) و كودكان شهيد حجازي كودكان ، قلب و عروق ، CCU دولتی شیراز- بلوار سيبويه سه راه آستانه ۳۷۳۹۸۸۱۱-۱۴
۱۲ زايشگاه شوشتري مامایی و زایمان طبیعی دولتی شیراز- خیابان شریعتی ۳۲۳۳۳۰۸۷ – ۳۲۳۳۳۳۳۲
۱۳ اعصاب و روان اعصاب و وروان دولتی شیراز- ۱۶ كيلومتري جاده شيراز مرودشت ۳۲۲۲۹۵۰۱-۴
۱۴ شهيد دكتر بهشتي عمومی وابسته به تامين اجتماعي شیراز- فلکه ولیعصر (عج) ۳۲۲۴۹۲۰۱-۵
۱۵ مسلمين عمومی وابسته به سپاه شیراز- خیابان خیام ۳۲۳۵۹۱۸۱ – ۳۲۳۳۱۱۷۱
۱۶ ۵۷۶ ارتش عمومي وابسته به ارتش شيراز – چهار راه باغ تخت ۳۲۲۲۷۴۱۸
۱۷ روانپزشكي جنت اعصاب و روان وابسته به بنياد جانبازان شيراز- بلوار امير كبير ۳۸۲۲۶۳۶۲
۱۸ شهيد مظفري عمومي سازمان امور زندانها شيراز- بلوار عدالت- زندان عادل آباد
۱۹ دكتر مير عمومي خصوصي شيراز- خیابان عفیف آباد ۳۶۲۶۰۰۹۹
۲۰ پارس عمومي خصوصي شیراز- خیابان قصرالدشت ۳۲۳۳۶۰۰۶
۲۱ شهر عمومي خصوصي شيراز- خيابان مشير فاطمي ۳۲۳۳۷۹۰۵
۲۲ دكتر مير حسيني عمومي خصوصي شيراز- بلوار هجرت ۳۲۲۸۴۴۳۳-۵
۲۳ علوي عمومي خصوصي شیراز- خيابان تختي ۳۲۲۴۷۳۶۰
۲۴ كسري ارتوپدی، زنان و زایمان خصوصي شیراز- خيابان ۳۰ متري سينما سعدي ۳۲۳۳۹۹۶۶ – ۳۲۳۰۴۷۳۱
۲۵ ايران عمومي ناجا شیراز- خيابان لطفعلي خان زند ۳۲۳۳۲۳۷۰
۲۶ فرهمند فر عمومي خصوصي شيراز-خيابان قصرالدشت- گودگری ۳۶۲۶۴۷۴۸
۲۷ شفا عمومي خصوصي شيراز-خيابان قصرالدشت- گودگری ۳۶۲۶۴۷۴۸
۲۸ مشير ( دكتر پرهيزگار) گوش و حلق و بيني خصوصي شیراز- فلكه گاز ۳۲۲۹۷۴۹۵
۲۹ ارديبهشت عمومي خصوصي شیراز- بلوار چمران ۳۶۲۸۴۸۲۱-۵
۳۰ دنا عمومي خصوصي شیراز- بلوار شهيد مطهري ۳۶۲۸۰۴۱۱-۴
۳۱ مركزي عمومي تخصصي شیراز- بلوار شهيد چمران ۳۶۲۸۴۴۱۱-۲۶

۳۶۲۷۳۳۰۰

۳۲ بيمارستان دكتر خدادوست چشم پزشكي خصوصي شیراز- فلكه زرگري- خیابان زرگری ۳۶۲۷۷۵۹۳ -۳۶۲۷۷۰۷۰