وضعیت بخش کشاورزی در ایران

گفته می شود ایران نخستین کشور دنیاست که در آن کشاورزی و زراعت آغاز گردیده‌است و انسان اولیه برای اولین بار در فلات ایران به کشت و آبیاری و پرورش دام مشغول شده‌است. تقریباً یک سوم زمین‌های ایران قابلیت کشاورزی را دارند اما به دلیل خاک نامرغوب و نامناسب بودن توزیع آب در بیشتر نواحی، در اکثریت زمین‌های قابل کشت در ایران کشت و زرعی انجام نمی‌شود. فقط ۱۲٪ از وسعت ایران تحت عملیات کشاورزی می‌باشند (شامل باغات، تاکستان‌ها و زمین‌های قابل کشتکاری) اما کمتر از یک سوم از زمین‌های قابل کشتکاری تحت آبیاری بوده و مابقی تحت کشاورزی خشک می‌باشند. شمال و شمال‌غرب ایران دارای خاک حاصلخیز هستند.
براساس اطلاعات موجود از بین ۲۳۱ کشور دنیا، تقریبا ۱/۳ آنها در امر تولیدات کشاورزی پیشتاز بوده به نحوی که در تولید یک تا چند محصول کشاورزی، رتبه های اول تا دهم دنیا را به خود اختصاص داده اند در این زمینه ایران از جایگاه مناسبی در تولیدات کشاورزی دنیا برخوردار است.
براساس اطلاعات فائو، ایران در تولید یک سوم از تعداد محصولات اصلی دنیا دارای رتبه های اول تا دهم جهان بوده که سهم محصولات باغی ۱۵ و محصولات زراعی ۷ محصول می باشد. ایران با داشتن ۱۵ محصول باغی مهم دارای مقام جهانی، از نظر تنوع تولید محصولات باغی، بعد از کشورهای چین، امریکا. مشترکاً با ترکیه رتبه سوم دنیا را از آن خود کرده است.
با این حال، بخش کشاورزی از عدم مکانیزاسیون و استفاده از ادوات کشاورزی و آبیاری نوین رنج می برد. در حالیکه تعداد تراکتور در هر ۱۰۰۰ هکتار زمین در دنیا حدود ۱۸ تراکتور است در ایران این مقدار ۱۴ تراکتور است. همچنین ارزش محصولات تولیدی به ازای هر کشاورز در ایران حدود ۲۴۵۰ دلار آمریکاست که از متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کمتر و در عین حال از متوسط جهانی بالاتر است.
✅خبرگزاری کشاورزی ایران

نظرات برای این پست بسته شده است.