یازدهمین نمایشگاه گل و گیاه، نهال و تجهیزات گلخانه – بهمن ماه ۹۴

تاریخ شروع:

تاریخ پایان

نمایشگاه گل و گیاه استان فارس در تاریخ ۲۷ لغایت ۳۰ بهمن ماه ۹۴ در سه سالن سرو و نرگس و بهار مجموعا ۲۵۵۱ متر مربع برگزار شد مجموعا ۹۱ شرکت در نمایشگاه حضور داشتند.
شرکت ها از استان های زیر در نمایشگاه حضور داشتند:
تهران ۱۰ شرکت – فارس ۳۵ شرکت –اصفهان ۷ شرکت – گرگان ۱ شرکت – گیلان ۱ شرکت – گلستان ۱ شرکت – بندرعباس ۱ شرکت – مرکزی ۴ شرکت – کرمانشاه ۱ شرکت –یزد ۴ شرکت – همدان ۲ شرکت – کرمان ۱ شرکت – تبریز ۱ شرکت خراسان ۱ شرکت –شهرکرد ۱ شرکت – مازندران ۲ شرکت – چهار محال بختیاری ۱ شرکت